NEW: Proactive Radio Online - Available now for local community...! - Public Discussion interview + radioshows

Njoftim me Rëndësi: Për shkak të ndërhyrjës nga persona të pautorizuar, webfaqja e organizatës Proactive në Gjuhën Shqipe është pamundësuar. E gjithë përmbajtja është 'hakeruar' nga persona të pandërgjegjshëm.
Ju lutemi të keni mirëkuptim!

 
News Corner

Proactive TV

Synergy Trainings